ฟองน้ำเนื้อละเอียด 96หลุม
800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฟองน้ำเนื้อละเอียด
1 ห่อ มี 100 แผ่น
1 แผ่น มี 96หลุม
อุ้มน้ำได้ดี ใช้งานง่าย